Aktualności

 Szanowni Państwo

w imieniu Stowarzyszenia MONAR mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w nowatorskim programie adresowanym do  nauczycieli gimnazjów – „Szkolne superwizje”, który realizowany będzie w latach 2016 – 2018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań”.

Program „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy często w swojej codziennej pracy wychowawczej doświadczali  poczucia bezradności, osamotnienia i braku kompetencji  oraz w trosce o ich  kondycję psychiczną i rozwój osobisty.

 Celem tego programu  jest wsparcie nauczycieli gimnazjów  głównie w zakresie:

- diagnozy indywidualnej i grupowej sytuacji problemowej oraz zasobów uczniów;

- postępowania w sytuacji zagrożenia dla rozwoju psychospołecznego uczniów;

- poznawania własnych osobistych i zawodowych zasobów i ograniczeń;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- korzystania ze wsparcia w zespole pedagogicznym;

- prowadzenia zajęć warsztatowych;

- form współpracy z rodzicami/opiekunami uczniów.

Oferta programu obejmuje:

1.      Możliwość korzystania z nieodpłatnych superwizji prowadzonych przez superwizorów Stowarzyszenia MONAR – w jednej szkole, program obejmie 5 sesji  superwizyjnych (po 5 godz. lekcyjnych każda), organizowanych w danym roku szkolnym dla grupy min. 15 nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 13-16 lat. Możliwe jest też stworzenie jednej grupy z nauczycieli z różnych gimnazjów. W tym roku kalendarzowym zaplanowano realizację pierwszych 2 superwizji w terminach ustalonych z zainteresowanymi osobami. Sesje superwizyjne odbywać się będą na terenie danej szkoły lub w miejscu ustalonym przez uczestników. Nauczyciele korzystający z superwizji otrzymają też bogaty zestaw materiałów przydatnych w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi oraz realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych

2.      Bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych na terenie Waszego województwa, poświęconych skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej nauczyciela (szczegółowa informacja o tematyce konferencji w załączeniu)

3.      Bezpłatny przewodnik do pracy wychowawczej i profilaktycznej opracowany przez doświadczonych specjalistów i obejmujący praktyczne wskazówki, scenariusze i porady przydatne w codziennej pracy nauczyciela.

Serdecznie zapraszamy Państwa gimnazjum do udziału w naszym projekcie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o szybki kontakt gdyż ze względu na formalne wymogi program musi rozpocząć się jeszcze w tym roku szkolnym. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy i odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania telefonicznie i mailowo:

 tel: 91 43 34 610; email: admin@monarszczecin.strefa.pl