O nas

 

Anna Wierzchoń

Kierownik Poradni. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Posiada certyfikat Ministra Zdrowia uprawniający do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, certyfikat SPP do prowadzenia profilaktyki uzaleznień, certyfikat prowadzenia grup dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. Pracowała jako wychowawca w ośrodkach rehabilitacyjnych Stowarzyszenia Monar w Gaudynkach i Babigoszczy. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz zajmuje się profilaktyką uzależnień w środowisku szkolnym.

Pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Monar. 

 Jolanta Bańko

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
W poradni pracuje od 1987 roku, od 1990 do końca 2008 roku pełniła funkcję kierownika. Jest koordynatorem programu wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków „STAWIAMY NA RODZINĘ” w ramach, którego prowadzi poradnictwo, interwencje kryzysowe, grupę wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych.
Dla osób z problemem narkotykowym prowadzi poradnictwo pierwszego kontaktu, krótką interwencję terapeutyczną oraz interwencje kryzysowe.

Anna Wiśniewska

Socjolog, specjalista terapii uzależnień. Od 1997 roku związana z Poradnią Monar w Szczecinie. Pracowała jako wychowawca w ośrodku Monar w Babigoszczy oraz jako terapeuta na oddziale detoksykacyjnym SPSZOZ w Szczecinie Zdrojach.
W poradni zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód (streetwork, partywork). Obecnie jest koordynatorem programu „Alternative dance”.

 Agnieszka Michalska

Z wykształcenia socjolog, specjalista terapii uzależnień. W Poradni MONAR pracuje od 2000 roku. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej. Jest koordynatorem programu wczesnej interwencji terapeutycznej pod nazwą "Antyramy". Lubi muzykę, podróże, literaturę, żeglarstwo.
  Krzysztof Łachmańczuk

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień.  Z poradnią Stowarzyszenia Monar w Szczecinie związany od 2010 r. Prowadzi grupę wsparcia dla rodzin i bliskich osób używających narkotyków. W ramach programu wczesnej interwencji terapeutycznej prowadzi konsultacje rodzinne. Zajmuje się również działaniami z zakresu redukcji szkód (partyworker w programie „Alternative dance”).
  Sylwester Świercz

Mgr nauk społecznych oraz resocjalizacji z profilaktyką uzależnień, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracował jako terapeuta uzależnień w ośrodku rehabilitacyjnym Stowarzyszenia Monar w Grabowie w latach 2004 – 2012.
Posiada Certyfikat Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień, certyfikat Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji, certyfikat I i II stopnia Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej, Szkolenie z Wczesnej Interwencji Kryzysowej, Zdobył certyfikat „Praktyk treningu zastępowania agresji ART ®”, Ukończył własną psychoterapię treningowa w nurcie psychoanalitycznym (ponad 5 lat)
Jest realizatorem programu postrehabilitacyjnego, prowadzi terapię Candis.